Dispatcher Paragon


Control eficient al costurilor cu imprimare optimizată


În prezent, orice organizație - indiferent dacă este o companie mai mică, un mediu corporativ, o organizație publică sau o unitate de învățământ - se va strădui să-și maximizeze transparența și să țină sub control costurile. O condiție prealabilă pentru aceasta este o prezentare generală precisă a tuturor operațiunilor de tipărire pentru a permite, ori de câte ori este posibil, recuperarea costurilor aferente către echipe, departamente și utilizatori individuali. Cu Dispatcher Paragon, Konica Minolta oferă aplicația perfectă în acest scop.


Dispatcher Paragon Workflow

Gestionarea bugetului și a cotelor

Gestionarea bugetului și a cotelor

* Alocarea ușoară a bugetului: Administratorul poate atribui bugete individuale diferiților utilizatori - ceea ce facilitează limitarea activităților de imprimare ale anumitor utilizatori pentru a menține sub control costurile de imprimare, copiere, scanare și fax.

* Resetare periodică a bugetului: bugetele alocate utilizatorilor individuali și grupurilor de utilizatori sunt cel mai bine gestionate prin resetare automată sau reîncărcare la intervale specificate; aceasta scutește administratorul de o sarcină atât de banală. Este încă posibil să resetați și să modificați manual bugetele sau cotele, ceea ce permite realizarea unor lucrări de imprimare excepționale între ele.

* Sistem de plată: Dispatcher Paragon oferă diverse opțiuni convenabile pentru a reîncărca conturile de utilizator:

* Reîncărcare casierie: un operator de casierie colectează bani de la utilizator, pe care apoi îi creditează în contul de utilizator prin intermediul aplicației Dispatcher Paragon Cash Desk Management.

* Reîncărcare în autoservire: prin intermediul unui aparat de plată utilizatorii pot plăti bani (monede și facturi) în contul lor direct.

* Reîncărcare card de credit: prin PayPal sau DIBS

Administrarea centrală a utilizatorilor și rolurilor

Administrarea centrală a utilizatorilor și rolurilor

* Administrare centralizată a utilizatorilor: drepturile individuale de acces ale utilizatorilor MFP pentru funcțiile de copiere, tipărire, scanare și fax pot fi gestionate cu ușurință și convenabil la nivel central.

* Roluri de acces utilizator: Administratorul poate acorda utilizatorilor diferite niveluri de acces dispozitiv și funcționalități dispozitiv; nivelurile sunt ușor de gestionat prin crearea de roluri de utilizator corespunzătoare.

* Gestionare centralizată a autentificării: tipurile de autentificare ale utilizatorului pe dispozitiv includ autentificarea cardului, acreditările utilizatorului și autentificarea PIN, iar administratorul determină ce tip de autentificare utilizator trebuie să fie activ.

Alocarea costurilor și rambursarea

Alocarea costurilor și rambursarea

* Contabilitate și monitorizare tipărire: Pentru compilarea ușoară a istoricelor complete de tipărire, toate activitățile de tipărire din rețea pot fi urmărite în timp real. Terminalul încorporat Dispatcher Paragon oferă contabilitate detaliată de copiere, scanare și fax (posibilă și prin intermediul terminalelor externe).

* Alocare flexibilă a costurilor: administratorul poate atribui utilizatori unor centre de cost specifice; alternativ, fiecare utilizator poate selecta individual centrul de cost sau proiectul corespunzător înainte de tipărire.

* Calcul individual al prețurilor: diferitelor dispozitive, centre de costuri și utilizatori li se pot atribui liste de prețuri individuale. Astfel, chiar și într-o infrastructură de imprimare eterogenă este posibil un calcul precis al costurilor de imprimare.

* Urmărirea dispozitivelor terțe: urmărirea lucrărilor de tipărire poate acoperi întreaga infrastructură de imprimare corporativă; adică este posibil și pentru dispozitive non-Konica Minolta.

Raportarea detaliată a rezultatelor și a costurilor

Raportarea detaliată a rezultatelor și a costurilor

* Rapoarte web: crearea ușoară a prezentărilor generale detaliate și a rapoartelor flexibile care pot acoperi toate activitățile utilizatorilor unici sau ale grupurilor de utilizatori; acest lucru facilitează monitorizarea costurilor zilnic, săptămânal și lunar sau pe perioade mai lungi.

* Rapoarte de gestionare: Compilarea automată, precum și la cerere, a acestor rapoarte pentru a oferi conducerii companiei prezentări generale detaliate ale întregului mediu de imprimare într-un aspect clar structurat și ușor de înțeles.

* Exportul rezultatelor raportului: exportul rapoartelor în diferite formate pentru a facilita și a accelera partajarea rezultatelor.

* Raportare automată: funcție de programare care generează rapoarte automat la intervale regulate (lunar, trimestrial sau anual) pentru o imagine de ansamblu și mai cuprinzătoare.

Get the product brochure now to have all information at hand.

Dispatcher Paragon brochure