Konica Minolta

România

 • Română

Giving Shape to Ideas

Politica globala privind protectia datelor cu caracter personal

INFORMATII CORPORATE

Scopul nostru este să intelegem ce vor clienții noștri. Înțelegând nevoile dvs., vă ajutăm să rezolvați provocările de afaceri dand viata ideilor care vor contribui la un viitor mai bun pentru toți.

INAPOI

Politica globala de protectie a datelor cu caracter personal

Înainte de schimbările majore ale reglementărilor UE privind confidențialitatea datelor Grupul Konica Minolta a anunțat politica globală de confidențialitate pentru a se asigura că rămâne în fruntea celor mai bune practici globale din acest domeniu.

Politica initiata a fost anunțată înainte de introducerea Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), care va fi pus în aplicare începând cu 25 mai 2018. GDPR va implica schimbări pe scară largă pentru întreprinderile - atât cele cu sediul în UE, cât și cele din afara UE - care prelucrează date cu caracter personal ale cetățenilor UE - prin sporirea semnificativă a drepturilor și protecției persoanelor.


Politica globala de protectie a datelor cu caracter personal

Această politică ni se aplică nouă, Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) și tuturor companiilor afiliate (”Companii ale Grupului”), membrilor din conducere și angajaților noștri. ”Afiliat”, în acest caz, implică faptul că adoptarea acestei Politici poate fi impusă de către Konica Minolta, în mod direct sau indirect, pe baza votului majorității, al majorității reprezentanților din conducere sau printr-un acord.

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei politici

Această politică se aplică pentru noi, Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") și toate companiile afiliate ("societățile din grup") și functionarii și angajații noștri. În acest caz, "afiliată" înseamnă că, Konica Minolta poate impune adoptarea acestei politici, direct sau indirect, pe baza votului majoritar, a reprezentării conducerii majoritare sau prin acord. Grupurile Konica Minolta și Grupul ("Grupul Konica Minolta") stabilește și aplică norme interne, cum ar fi regulamentele și procedurile în conformitate cu această politică.

Politica expune principiile de bază ale Grupului Konica Minolta privind protecția datelor personale și standardele de securitate a datelor și asigură conformitatea cu legile în vigoare de protecție a datelor, naționale și internaționale, în toată lumea. În consecință, cuprinde principiile de protecție a datelor, agreate la nivel internațional, cu intenția nu de a substitui, ci de a suplimenta respectivele legi privind protecția datelor personale și a confidențialității (”Legislația Națională”). Conținutul acestei Politici trebuie observat în absența unei Legislații Naționale corespondente sau dacă Legislația Națională oferă mai puține cerințe decât această Politică. Pe de altă parte, Legislația Națională are întotdeauna prioritate în cazul unui conflict cu această Politică sau în cazul în care Legislația Națională are cerințe mai stricte decât această Politică

Politica se extinde asupra prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. În țările în care datele entităților legale sunt protejate în aceeași măsură ca și datele personale, Politica se aplică în mod egal asupra datelor entităților legale. Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici.

Principiile grupului Konica Minolta privind prelucrarea datelor
cu caracter personal

 • Respectarea legilor, corectitudine și transparență
  Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .
 • Limitarea la scopul specificat
  Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.
 • Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
  Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Grupul Konica Minolta va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.
 • Limitarea la datele necesare
  Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.
 • Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
  Grupul Konica Minolta respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Grupul Konica Minolta va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal
  Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Grupul Konica Minolta elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.
 • Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
  Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Grupul Konica Minolta asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, Grupul Konica Minolta are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.
 • Protecția implicită a datelor cu caracter personal
  Grupul Konica Minolta va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.
 • Responsabilitate
  Grupul Konica Minolta își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Grupul Konica Minolta își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Organizarea Grupului Konica Minolta privind protecția datelor cu caracter personal

Fiecare companie a grupului Konica Minolta va desemna o persoană calificată, responsabilă de implementarea și observarea principiilor menționate anterior.


 

Consultati comunicatul nostru de presa

 

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să contactați în orice moment ofițerul companiei de protecție a datelor.

 

Dr. Frederike Rehker

Data Protection Officer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17, 30855 Langenhagen

Telephone: +49 (0)511 7404-0

E-Mail: dataprotection@konicaminolta.ro