Konica Minolta prezentă de 20 de ani, fără întrerupere, pe lista indicilor FTSE4GOOD

București | 22 august 2023

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) a fost inclusă, pentru cel de-al 20-lea an consecutiv, în seria FTSE4Good – una dintre cele mai cunoscute liste de indici durabili din lume. Totodată, Konica Minolta a fost recunoscută drept companie care a bifat toți cei șase indici de investiții responsabile (RI) adoptați de Government Pension Investment Fund (GPIF)[1] pentru al șaptelea an consecutiv. Cei șase indici adoptați sunt FTSE Blossom Japan Index, FTSE Blossom Japan Sector Relative Index, MSCI Japan ESG Select Leaders Index, MSCI Japan Empowering Women Index, S&P/JPX Carbon Efficient Index și indicele Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index.


Strategia de sustenabilitate a Konica Minolta
Sustenabilitatea este, în momentul de față, un subiect comun în întreaga lume, iar în urma alianței dintre Konica și Minolta, în 2003, compania a poziționat sustenabilitatea ca element de bază al strategiei de management. Compania globală, cu o contribuție esențială în dezvoltarea unei societăți durabileși-a evaluat propriul impact asupra societății în general și asupra mediului, în special, în 2020. Pentru a ajuta la identificarea oportunităților și a riscurilor de a lucra în direcția  dezvoltării unei societăți mai durabile până în 2030, compania a identificat cinci situații materiale asupra cărora se concentrează pentru a crea plus valoare în cadrul societății. Cele cinci situații identificate sunt:
  • Îmbunătățirea productivității în muncă
  • Promovarea unui stil de viață sănătos
  • Asigurarea siguranței și a securității sociale
  • Abordarea schimbărilor climatice
  • Utilizarea eficientă a resurselor limitate
 
Konica Minolta este o companie robustă și inovatoare, în continuă evoluție, centrată pe dezvoltarea de noi tehnologii.  Pentru susținerea mediului de afaceri,  companiavizează, pe termen lung, respectiv până în 2030, creșterea economică, calitatea vieții și bunăstarea socială, precum și protecția mediului înconjurător.


În cadrul ramurii industriale, compania lucrează pentru a rezolva problema transmiterii abilității angajaților de top prin automatizarea procesului de inspecție, bazat pe experiența de producție dobândită la locul de muncă. Prin acest proces, compania economisește forță de muncă și contribuie la calitatea ridicată a produselor finale, precum și la îmbunătățirea satisfacției în muncă și a dinamismului corporativ. În plus, serviciile care detectează semnalistica și previn accidentele îndepozite și fabrici contribuie la grantarea securității și a siguranței sociale.
 
Prin intermediul afacerilor din domeniul sănătății, Konica Minolta contribuie la sprijinirea unei vieți sănătoase de înaltă calitate prin dezvoltarea dispozitivelor necesare îngrijirii medicale, de precizie, utilizate în detectarea și diagnosticarea precoce.
 
Prin aceste eforturi, compania contribuie la realizarea  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), facilitând în același timp evoluția comunității de afaceri și a societății umane.
 
FTSE4Good
Seria de indici FTSE4Good, introdusă de FTSE Russell ,furnizorul global de indici din Marea Britanie, listează companii din întreaga lume care demonstrează practici puternice de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și oferă investitorilor și fondurilor RI un mijloc de a selecta organizații cu perspective bune de sustenabilitate pentru investiții.
 
FTSE Blossom Japan Index
Seria indicilor FTSE Blossom Japan este concepută pentru a măsura performanța companiilor japoneze care demonstrează practici specifice de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Există doi indici în familie, FTSE Blossom Japan Index și FTSE Blossom Japan Sector Relative Index. FTSE Blossom Japan a fost selectat de către GPIF,cel mai mare fond public de pensii din lume, drept unul dintre indicii ESG pentru strategia sa de investiții pasive.
 
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index este un indice ESG cuprinzător, adoptat de către GPIF în 2022, care facilitează integrarea companiilor pe piața japoneză, pentru a încuraja performanța și practicile corporative îmbunătățite în materie de sustenabilitate, folosind ratingurile FTSE ESG. Companiile sunt selectate în baza evaluării dimensiunii impactului asupra mediului și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice.
 
MSCI Japan ESG Select Leaders Index și MSCI Japan Empowering Women Index
Cei doi indicatori sunt indici ESG introduși în 2017 de MSCI Inc., un furnizor global de cercetare și indici ESG din SUA.
 
S&P/JPX Carbon Efficient Index
Indicele S&P/JPX Carbon Efficient a fost lansat de către S&P Dow Jones Indices, unul dintre cei mai importanți furnizori de indici din lume, în colaborare cu Japan Exchange Group, Inc. Folosind TOPIX ca punct de referință, este conceput pentru a reduce expunerea la companiile cu emisii ridicate de carbon, menținând în același timp profilul risc/randament similar cu cel al benchmark-urilor lor.
 
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index
Unul dintre indicatorii de diversitate a genului furnizați de Morningstar, furnizor american de servicii de cercetare și management al investițiilor. Indicele Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt utilizează date și metode de evaluare de la Equileap și este conceput pentru a permite investiții concentrate în companiile care au stabilit politici de diversitate de gen ca parte a culturii lor corporative, precum și în companiile care promit șanse egale angajaților lor, indiferent de gen. Acest indice a fost adoptat ca indice ESG de către GPIF în martie 2023.
 
Referință: evaluare de către părți externe
Konica Minolta este inclusă, în prezent, între indicatorii ESG la nivel Mondial și se află pe primul loc în ratingurile ESG, după cum se arată mai jos:
 
FTSE4Good Index Series (UK) Inclusă pe lista indicilor încă din 2003
FTSE Blossom Japan Index (UK) Inclusă consecutiv pe lista indicilor încă de la înființare, în 2017
FTSE Blossom Japan Sector Relative IndexUK Inclusă chiar de la înființarea sa, în 2022
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (USA) Inclusă consecutiv pe lista indicilor încă de la înființare, în 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (USA) Inclusă consecutiv pe lista indicilor încă de la înființare, în 2017
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index (USA) Inclusă pe lista indicilor de la început, în 2023 (Certificat ca fiind cel mai important Grup 1)
Dow Jones Sustainability Index (USA) Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific): Inclusă consecutiv încă de la înființare, în 2009
S&P/JPX Carbon Efficient Index (USA, Japan) Inclusă consecutiv pe lista indicilor încă de la înființare, în 2018
S&P Global Sustainability Yearbook (USA) Inclusă consecutive în Anuarul Sustenabilității încă din 2011
Corporate Knights (Canada) Clasată printre cele mai sustenabile 100 de corporații din lume (2011, 2019-2023)
ISS ESG (USA) A menținut cel mai înalt statut (Prime Status) încă din 2011
CDP (UK) Inclusă pe lista Climate A (2013-2014, 2016-2017, 2020- 2022)
 
 
 
 
 
Includerea Konica Minolta, Inc. în oricare dintre indicativii MSCI și utilizarea logo-urilor, a mărcilor comerciale sau numele indexului MSCI nu reprezintă o sponsorizare sau promovare pentru companie și nu este necesară nicio aprobare de la MSCI sau de la oricare dintre afiliații săi.
Indecșii MSCI sunt proprietate exclusivă a MSCI. Brandul și logo-urile indexului MSCI sunt mărci comerciale sau mărci de serviciu ale MSCI și ale afiliaților săi.
  
Morningstar, Inc. și/sau una dintre companiile sale afiliate (în mod individual și colectiv, „Morningstar”) au autorizat Konica Minolta, Inc. să folosească sigla Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt („Logo-ul”) pentru a reflecta faptul că, pentru anul de includere desemnat, Konica Minolta, Inc. se clasează în prima grupă a companiilor care cuprinde Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt IndexSM („Index”) cu privire la problema diversității de gen la locul de muncă. Morningstar pune la dispoziția Konica Minolta logo-ul său pentru a fi utilizat exclusiv în scopuri informative. Utilizarea siglei Konica Minolta, Inc. nu trebuie interpretată ca o aprobare din partea Morningstar a Konica Minolta, Inc. sau ca o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau subscrie orice titlu de valoare asociat cu Konica Minolta, Inc. Indexul este conceput pentru a reflecta diversitatea de gen la locul de muncă din Japonia, dar Morningstar nu garantează acuratețea, exhaustivitatea sau actualitatea Indexului sau a oricăror date incluse în acesta. Morningstar nu oferă garanții explicite sau implicite cu privire la Index sau Logo și declină în mod expres toate garanțiile de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop sau utilizare în ceea ce privește Indexul, orice date incluse în acesta sau însemnele de brand. Fără a limita niciuna dintre cele de mai sus, în niciun caz Morningstar sau oricare dintre terții săi furnizori de conținut nu vor avea nicio răspundere pentru orice daune (directe sau indirecte), care decurg din utilizarea sau încrederea oricărei părți în Index sau Logo, chiar dacă Morningstar este informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Numele Morningstar, numele indexului și sigla sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Morningstar, Inc. Performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare.

 
[1] Fondul guvernamental de investiții în pensii (GPIF) este o agenție administrativă independentă responsabilă de gestionarea și administrarea fondurilor de pensii ale angajaților și a fondurilor naționale de rezervă pentru pensii sub controlul Ministerului japonez al Sănătății, Muncii și Bunăstării.

Despre Konica Minolta Business Solutions România

Călătoria organizației Konica Minolta a început acum 150 de ani, odată cu o nouă viziune de a realiza diferit lucrurile. Dezvoltăm inovații pentru binele societății și al lumii. Același scop care ne-a ținut în mișcare atunci, ne mobilizează și acum.
Konica Minolta Business Solutions România, filială a Konica Minolta Business Solutions Europa, a fost înfiinţată la 1 octombrie 2003, pe structurile companiei Minolta România, existente pe piaţa locală încă din 1991, ca urmare a fuziunii la nivel internaţional dintre Minolta Co. şi Konica Corporation, care a generat noua companie Konica Minolta Holdings, Inc.
Konica Minolta Business Solutions România a păstrat structurile şi reţeaua de vânzări ale Minolta România, beneficiind de experienţa a peste 32 ani de existenţă pe piaţa românească şi de o reţea de distribuţie de peste 60 de parteneri. Ca în anii precedenţi, rezultatele anului 2021 plasează Konica Minolta în topul furnizorilor de echipamente de birou din România.
Konica Minolta Business Solutions România distribuie și asigură mentenanță pentru echipamente multifuncţionale office, imprimante și sisteme de tipar digital profesional și industrial şi oferă Servicii Optimizate de Printare, bazate pe soluţii complete de management al documentelor. Furnizor de top de servicii complete de management al informațiilor, compania pune la dispoziția clienților soluții software de ultimă generație în domeniul infrastructurii și securității IT, precum și în mediile cloud. Totodată, Konica Minolta comercializează o gamă extinsă de soluții de supraveghere și analiză video avansată.
Imagini ale produselor Konica Minolta sunt disponibile pe www.konicaminolta-images.eu.
Pentru mai multe informații vizitați https://www.konicaminolta.ro/ro-ro/news și urmăriți paginile oficiale ale companiei pe Facebook, YouTube și LinkedIn.
Termeni şi nume de produse pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor, recunoscute ca atare.

Contact

Contact

Viorica Mocanu

Marketing Manager

Marketing

marketing@konicaminolta.ro

021 207 4560