Universal Print Driver


Acces unificat la orice echipamente de ieşire


Fiind un singur driver pentru toate echipamentele de printare din reţea, Universal Print Driver (UPD) de la Konica Minolta uşurează rutina zilnică, îmbunătăţind eficienţa utilizatorului cu doar o singură interfaţă de imprimare. UPD este compatibil nu doar cu cele mai multe imprimante şi multifuncţionale de la Konica Minolta dar şi cu alte echipamente care sunt compatibile cu PCL6 sau PostScript, indiferent de brandul acestora.


Universal Print Driver

Universal Print Driver

Imprimare

  • O singură imprimantă pentru echipamente multiple
  • Driver imprimare cu furnizor independent
  • Căutare automată în reţea

Îmbunătăţire

  • O singură interfaţă de utilizator (UI) pentru toate echipamentele
  • Selector de echipament
  • Conectare automată la echipamente
  • Creare pictograme imprimantă