PageScope Account Manager


PageScope Account Manager pentru colectarea centralizată a citirilor detaliate ale contorului şi emiterea calculaţiei costurilor.


Fiind unul dintre modulele suitei PageScope Enterprise Suite, Account Manager oferă control cuprinzător asupra rezultatelor imprimării şi costurilor.

Permite mediilor cu activităţi intense de imprimare să-şi auto-estimeze costurile de imprimare, să-şi stabilească bugetele de imprimare şi să crească transparenţa costurilor de imprimare pentru a limita imprimările inutile. Pe lângă gestionarea imprimării, Account Manager asigură urmărirea şi monitorizarea centralizată a tuturor activităţilor de copiere, scanare şi transmitere faxuri.


PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Alocare şi stornare costuri

 • Urmărire automată
 • Alocare flexibilă a costurilor
 • Sincronizare cu Active Directory
 • Calculare exactă a costurilor de imprimare
 • Instrument Jurnal imprimare

Gestiunea bugetului şi cotei

 • Alocare flexibilă a cotei
 • Resetare periodică a cotei
 • Notificare automată

Raportare detaliată a rezultatelor

 • Raportare rezultate pe bază de asistent
 • Creare de rapoarte
 • Corespondenţă simplă
 • Exportarea rezultatelor raportate
 • Funcţie de programare