YSoft SafeQ


Menţine imprimarea şi costurile de imprimare sub control


În general, mediile corporate au nevoie de o prezentare generală precisă a operaţiilor şi costurilor de imprimare pentru a respecta bugetul şi pentru a menţine costul de imprimare cât mai mic. De asemenea, cele mai multe organizaţii educaţionale şi publice, precum şi companii cu lucrări pe bază de proiect vor să taxeze utilizatorii individuali cu costurile de imprimare. Pentru toate aceste nevoi, YSoft SafeQ Print Management este răspunsul perfect şi asigură transparenţa avansată necesară. Fiind un instrument viabil pentru gestionarea complexă a utilizatorilor şi a costurilor, SafeQ asigură gestiunea centralizată a utilizatorilor şi a rolurilor, uşurează alocarea costurilor şi stornarea, include funcţii de gestionare a bugetului şi a cotei şi este compatibil cu rapoarte detaliate privind rezultatele şi costurile.


YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Gestiune centralizată a utilizatorilor şi a rolurilor

 • Gestiune centralizată a utilizatorilor
 • Şabloane de permisiuni
 • Gestiune centralizată a autentificării

Alocare cost şi stornare

 • Contabilitate şi monitorizare a imprimării
 • Urmărire automată
 • Urmărire echipamente de terţă parte
 • Calculare preţ individual
 • Alocare flexibilă a costurilor
 • Monitorizare imprimante locale

Gestionare buget şi cotă

 • Alocare simplă a bugetului
 • Resetare periodică a bugetului
  • Reîncărcare la casierie
  • Reîncărcare personală
  • Reîncărcare card de credit

Raport detaliat privind rezultatele şi costurile

 • Rapoarte web
 • Rapoarte de gestiune
 • Exportarea rezultatelor raportate
 • Raportare automată