Corporate Sustainability

 

Misiunea noastră

Crearea unei noi valori sociale și economice. Toate activitățile noastre se bazează pe Carta de Comportament Corporativ . În acest document, ne angajăm în mod explicit în responsabilitatea noastră nu numai să realizăm creșterea, ci și să ne îndeplinim responsabilitățile sociale și să contribuim la o societate mai largă. 


Filozofia corporatistă a Konica Minolta se bazează pe această Cartă și ghidează activitățile companiei privind sustenabilitatea cu misiunea sa, "Crearea unei noi valori". Folosim idei creative pentru a aduce o valoare tangibilă nouă pentru a rezolva provocările cu care se confruntă clienții și societatea în ansamblu. În filosofia sa, Konica Minolta își propune să se pozitioneze ca o companie vitală pentru societate, continuând să creeze o nouă valoare care aduce inovația lumii. În timp ce activăm în obiective sociale, de mediu și economice, Misiunea noastră sustenabilă este "Crearea unei noi valori pentru o lume durabilă".

Obiectivele de sustenabilitate

Scopul nostru este de a contribui la Obiectivele Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (SDG). Întrucât mediul este un subiect principal al părților interesate, Eco Vision 2050 , formulat pentru prima dată în 2009, este planul nostru pe termen lung pentru realizarea unui viitor durabil. Aceasta se bazează pe filosofia noastră și constă în trei obiective majore:
 


O reducere de 80% a emisiilor de CO 2 pe tot parcursul ciclului de viață al produsului până în 2050, comparativ cu nivelurile fiscale din 2005


Să promoveze reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor limitate ale Pământului;


Angajati pentru a promova restaurarea și conservarea biodiversității.

 


Politică

Pe baza dialogului cu părțile interesate și a analizei esentiale, mediul este un subiect de importanță centrală în activitățile Konica Minolta. Din acest motiv, am definit un set de principii cheie de management al mediului, care sunt stabilite în Politica noastră europeană de mediu . Politica este în conformitate cu Carta de Comportament Corporativ și Filosofia Corporativă, inclusiv cu Misiunea noastră. Aceste trei elemente ghidează activitățile noastre de sustenabilitate, în timp ce politica include cele mai concrete obiective.

Coformitate

După cum o înțelege Konica Minolta, "conformitate" nu înseamnă doar respectarea legilor naționale și internaționale, ci include și respectarea eticii corporative și a regulilor interne ale corporațiilor. Carta de Comportament Corporativ Konica Minolta a fost creată în spiritul acestei înțelegeri. Aceasta definește principiile care ghidează conformitatea pentru întregul Grup și este esențială pentru guvernarea Grupului. 


Ghidul Grupului Konica Minolta articulează angajamentul Konica Minolta de a acționa în conformitate cu normele sociale internaționale precum Global Compact al Națiunilor Unite la care este semnatara compania (Konica Minolta, Inc.) și Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Principiile și normele legate de CSR pe care Konica Minolta le aprobă sau le observă

 • Global Compact al Națiunilor Unite
 • Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Federația de Afaceri din Japonia - "Carta de comportament corporatist"
 • Codul de conduită EICC

CSR-grupuri în care participă Konica Minolta:

 • Coaliția Industriei Electronice (EICC)
 • Inițiativa de Aprovizionare fără Conflicte (CFSI)
 • Asociația din Industria Electronică și Tehnologia Informației din Japonia (JEITA) Grupul de Lucru pentru Comerț Responsabil al Resurselor Minerale, Grupul de Lucru pentru Aprovizionare fără Conflicte

În plus, suntem conformi cu legile și reglementările europene aplicabile afacerii noastre. În continuare sunt menționate câteva dintre ele. 
 
Legea privind sclavia modernă:
În conformitate cu Legea Privind Sclavia Modernă din 2015 a Regatului Unit și cu Legea Privind Transparența în Lanțul de Aprovizionare din 2010, Konica Minolta afirmă că a luat măsurile necesare pentru a se asigura că sclavia și traficul de ființe umane nu au loc în oricare dintre lanțurile sale de aprovizionare și în orice parte a afacerii. Mai multe informații în declarația de transparență.

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH):
Cadrul de reglementare UE care impune înregistrarea și gestionarea tuturor substanțelor chimice utilizate în conformitate cu condițiile lor de utilizare pentru a asigura evaluarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice. Konica Minolta este conformă. 
 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE):
Directiva UE; în Europa, compania a adoptat măsuri în conformitate cu Directiva UE WEEE privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și este conformă cu prezenta directivă. 
 
Economie Circulară:
Setul de măsuri pentru a stimula tranziția Europei către o economie circulară, pentru a stimula competitivitatea la nivel mondial, pentru a stimula creșterea economică durabilă și a genera noi locuri de muncă. Luăm măsuri pentru a sprijini realizarea obiectivului pentru o economie circulară. 
 
Acordul European de Voluntariat pentru Imprimante (EVAP):
Acord voluntar din 2011 care stabilește un set de obiective care trebuie îndeplinite pentru toate produsele vândute pe piața UE. Cerințele privind eficiența energetică și disponibilitatea duplexului trebuie să fie îndeplinite de cel puțin 90% din produsele vândute. De asemenea, acordul urmărește reducerea amprentei de mediu a echipamentelor- atât prin design, cât și prin sprijinirea clienților în alegeri în cunoștință de cauză în timpul achiziționării și utilizării echipamentelor. Konica Minolta semnează acest acord. 
 
Restricționarea anumitor substanțe periculoase (RoHS):
Directiva UE care restricționează (cu excepții) utilizarea a șase materiale periculoase în fabricarea diferitelor tipuri de echipamente electronice și electrice.Konica Minolta este conformă cu Directiva RoHS. 
 
 
 
Directiva privind designul ecologic:
Directiva UE care prevede norme coerente la nivelul UE pentru îmbunătățirea performanței de mediu a produselor. Konica Minolta este conformă cu directivele relevante privind proiectarea ecologică. 
 
Directiva privind bateriile:
Directiva UE care reglementează fabricarea și eliminarea bateriilor în Uniunea Europeană în scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu ale bateriilor și acumulatorilor. Konica Minolta este conformă. 

 


 

Ciclul de Viață al Produsului Responsabil & Lanțul de Aprovizionare


Konica Minolta se angajează să reducă impactul asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață al produsului 
Konica Minolta se angajează să reducă impactul asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului, de la planificare și dezvoltare până la achiziții și producție, distribuție, vânzări și servicii, colectare și reciclare. Toate etapele ciclului de viață al produsului sunt monitorizate cu atenție prin analiza intrărilor și ieșirilor generale, a eficienței energetice și a resurselor, a reciclării și prevenirii deșeurilor și sunt conforme cu toate reglementările relevante privind mediul și siguranța. 

Konica Minolta se angajează să susțină durabilitatea pe tot parcursul lanțului de aprovizionare 
Nu suntem doar angajați să ne îndeplinim responsabilitățile în mod direct, în ceea ce privește impactul imediat asupra mediului al produselor și serviciilor proprii. De asemenea, se dedică sustenabilității de-a lungul lanțului de aprovizionare, pe baza relațiilor de încredere cu furnizorii săi. Konica Minolta solicită partenerilor săi de afaceri să ia în considerare problemele de muncă (drepturile omului), etica, mediul, siguranța și sănătatea în operațiunile lor de afaceri. Grupul ia, de asemenea, măsuri pentru soluționarea problemelor legate de resursele minerale, încercând să prevină încălcarea drepturilor omului în zonele de conflict din care provin resursele minerale utilizate în produsele sale.

Obțineți mai multe informații:

Certificări, Evaluări & Clasamente

Sistemul de Management al Mediului al Konica Minolta Europe este certificat conform normei internaționale ISO 14001: 2015 . Acest lucru demonstrează obiectivele noastre ambițioase de reducere a impactului negativ asupra mediului. 

Konica Minolta, Inc. a câștigat, de asemenea,merite pe plan internațional pentru angajamentul său față de durabilitate, evaluat de părți externe.  

Compania a fost inclusă în următorii indici de investiții:
 
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

Compania a fost evaluată de următoarele agenții internaționale de rating CSR: 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

LEtichete

Konica Minolta stabilește standarde industriale la nivel mondial în domeniul protecției mediului. De fapt, certificarea companiei merge mult mai mult decât este necesar în multe cazuri - așa cum arată certificarea de pe etichetă. Aceste etichete includ: 
 

 • Blue Angel: un ghid fiabil privind protecția mediului  înconjurător a bunurilor achizitionate. Sistemele Konica Minolta au fost cele mai vechi sisteme de copiatoare pe bază de laser din lume care au obținut această certificare în 1992. Aproape toate dispozitivele office vândute în prezent în Germania poartă acum eticheta. Toate dispozitivele, inclusiv cele vândute în afara Germaniei, îndeplinesc cerințele stricte ale etichetei germane.


 
 • ENERGY STAR: Standard internațional pentru produsele cu consum energetic eficiente; valoarea unui produs TEC (consumul tipic de energie electrică) este un criteriu-cheie pentru consumul redus de energie. Toate sistemele de birou ale Konica Minolta și aproape toate sistemele de imprimare de producție sunt calificate în acest sens.
 
 
 • Contactul cu produsele alimentare : Tonerul nostru este 100% inofensiv atunci când este adus in contactul cu alimentele. Datorită proprietăților ecologice ale tonerului Simitri, TÜV Rhineland a recunoscut ca fiind 100% inofensiv atunci când este în contact cu alimentele. Această certificare a siguranței alimentare creează noi oportunități de utilizare, inclusiv ambalajele produselor alimentare și imprimarea etichetelor alimentare.inting.


Pentru mai multe detalii despre activitățile de sustenabilitate corporativă ale Konica Minolta, consultați Raportul CSR . 

 

Intrați în legătură ...

... și contactați echipa noastră de suport!

Trimite Email

Formular de contact